శీర్షికలు»
   
 
 
తెలుగు సినిమా నటిగా మరియు గాయనిగా పేరుగన్న ఉడుతా సరోజిని అసలు పేరు మల్లెబోయిన సరోజిని. ఈమె 1937లో జన్మించింది.తల్లి తండ్రులు--అన్నపూర్ణమ్మ, గోపాలకృష్ణ గార్లు.వీరి స్వస్థలం ఏలూరు.ఆమె తండ్రి గారు మంచి రంగస్థలం హాస్య నటు ....
ఇంకా...

 

 

 

 

....
ఇంకా...

 

 

 

 

....
ఇంకా...

నారాయణతే నమో నమో
రాగం : బేహాగ్

ప ||నారాయణతే నమో నమో
నారత సన్నుత నమో నమో ||

1. చ. ||మురహర భవహర ముకుందమాధవ
గరుడగమన పంకజనాభ
పరమ పురుష భవ బంధ విమోచన
నరమృగ శరీర నమో నమో ||

2. చ. ||జలధి శయన రవి చంద్ర విలోచన
జలరుహ భవనుత చరణయుగ
బలిబంధన గోపవధూ వ ....

ఇంకా...

 

 

 

 

....
ఇంకా...

మానిని!
నా కథ చెప్పడం మొదలుపెడుతూ భక్తకవి  పోతన “పుట్టెనొక మానిని రుక్మిణి నా బ్రసిద్ధయై” అన్నాడు!
అవును! తనని తాను ఎక్కడ నిలుపుకోవాలో అక్కడ నిలుపుకోగలిగిన స్త్రీ...  అఘాతంలోకి జారబోతూన్న జీవితాన్ని ఒడుపుగా పట్టుకుని స్త్రీగా కాదు అసలు మ ....

ఇంకా...